ชาวนาหนี้ท่วมหัว

ปกเฟซทูปใหม่ (15)

โดย ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง -อลิสษา สิทธิวงศ์ ช่วงเจาะลึกอาเซียน รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ที่ปรึกษา บริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ช คอนซัลแตนท์ (IRC) จำกัด

แท็ก