จับตา!! 18 มิ.ย. 4 ปมร้อนทางการเมือง

จับตา!! 18 มิ.ย. 4 ปมร้อนทางการเมือง

ในรายการ “ลับลวงพราง” 15 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุญระดม จิตรดอน และ นงวดี ถนิมมาลย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก