พบพะยูนรวมฝูงที่เกาะมุกด์ จ.ตรัง

พบพะยูนรวมฝูงที่เกาะมุกด์ จ.ตรัง
สัมภาษณ์ คุณชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ

ในรายการ “คนในข่าว” 15 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษกร อังคณิต และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก