วิเคราะห์กรณี เรือน้ำมันของกลางหาย

วิเคราะห์กรณี เรือน้ำมันของกลางหาย
สัมภาษณ์ รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ประธานกรรมการ คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ม.รังสิต

ในรายการ “คนในข่าว” 15 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษกร อังคณิต และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก