ปวดประจำเดือนบ่อยๆ..ส่งสัญญาณอะไร?

สุขภาพดี4ทุ่มใหม่

ปวดประจำเดือนบ่อยๆ..ส่งสัญญาณอะไร? สัมภาษณ์ นพ.พูนศักดิ์ สุชนวนิช สูตินรีแพทย์ ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 1 ก.พ.67 ทาง FM100.5 ดำเนินรายการโดย อรวรรณ เผือกไธสง และ ศิริพร กิจประกอบ ,FM1005 ,MCOTNews ,สุขภาพดี4ทุ่ม ,ปวดประจำเดือน

แท็ก