เจาะลึกไต๋เรือ ไม่มีเครื่องมือนำทางพาเรือไปได้หรือ?

เจาะลึกไต๋เรือ ไม่มีเครื่องมือนำทางพาเรือไปได้หรือ?
สัมภาษณ์ ไต๋เอ (นามสมมุติ) ไต๋เดินเรือมากประสบการณ์

ในรายการ “คนในข่าว” 15 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษกร อังคณิต และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก