ส่อง! ชะตากรรมสัตว์จตุจักร .. หลังเหตุไฟไหม้ใหญ่

ส่อง! ชะตากรรมสัตว์จตุจักร .. หลังเหตุไฟไหม้ใหญ่
สัมภาษณ์ นายสัตวแพทย์ฉัตรชัย ประทุมมาลย์ ผอ.กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์

ในรายการ “คนในข่าว” 15 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษกร อังคณิต และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก