ไฟไหม้จตุจักร กับสินค้าที่มีชีวิต

ไฟไหม้จตุจักร กับสินค้าที่มีชีวิต
สัมภาษณ์ คุณฎายิน เพชรรัตน์ ประธานมูลนิธิ SOS Animal Thailand

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 15 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ณิชชนันทน์ แจ่มดวง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก