กทม พร้อมเดินหน้าสู่การคัดเลือกสว.ระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Hotnewsoumoim (7)
พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการระดับจังหวัด การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ติดตามการดำเนินการจัดการเลือก สว. ระดับจังหวัด ในช่วงบ่ายวันนี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
ปลัดกทม. กล่าวภายหลังการดำเนินการจัดการเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด รอบที่ 2 ที่ได้ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 40 คน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ว่า สำหรับรอบที่ 2 มีประเด็นที่ต้องเรียนต่อสาธารณะคือ สาย ง มีผู้สมัครที่ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1, 6, 11, 12, 14 จำนวน 6 คน ได้ทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำสถานที่คัดเลือก ถึงการที่จะให้ผู้สมัครได้แนะนำตัวในรอบ 2 ซึ่งประธานกปล. ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้ผู้สมัครได้รับทราบและเข้าใจ สืบเนื่องมาจากมีหนังสือสั่งการจากกกต. นำผลจากการปฏิบัติในรอบคัดเลือกระดับอำเภอ ที่มีข้อสั่งการชัดเจนซึ่งต้องการที่จะนำบทเรียนในระดับอำเภอมาประยุกต์ใช้ในระดับจังหวัดทั้งในเรื่องที่จะให้แบ่งเส้นแบ่งแนว จัดระเบียบเพื่อไม่ให้ผู้สมัครได้มีการพูดคุยกันจะเกิดภาวะวิสัยที่ไม่ปกติ และให้มีการนำเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครมาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาคัดเลือกมากกว่าการพูดคุย เพราะฉะนั้น เมื่อได้พิจารณาแนวทางแล้ว จึงให้ผู้สมัครที่ต้องการทักท้วงนั้นทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งจะดำเนินการส่งให้กับกกต. พิจารณาในลำดับต่อไป
รองปลัดกทม. กล่าวต่อไปว่า มีผู้สมัครสาย ก ระบุว่า เข้าใจว่ามีการฮั้วกัน ซึ่งเรายังไม่มีหลักฐานใดในชั้นนี้ จึงได้พาผู้สมัครท่านนี้ไปทำเรื่องเสนอ กกต. เพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก 40 ท่าน ต้องไปรับ ส.ว.3 ที่สำนักงาน กกต. กทม. ในวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 67 เวลา 08.00-16.00 น. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการนำไปใช้คัดเลือกในระดับประเทศต่อไป ซึ่งการคัดเลือกระดับประเทศ จะดำเนินการในวันพุธที่ 26 มิ.ย. 67 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
“ในนามของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง กกต.กทม. ต้องขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่าน ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์ ที่ให้ความสนใจ และพร้อมร่วมกันตรวจสอบความโปร่งใส” ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวทิ้งท้าย
ประเภท : การเมือง
แท็ก