“ลัทธิถวายตัว” ศรัทธากลายเป็นล่อลวง โง่งมงาย???

“ลัทธิถวายตัว” ศรัทธากลายเป็นล่อลวง โง่งมงาย???

ในรายการ “ข่าวร้าย… กลายเป็นดี” 16 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
โดย ตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและการสื่อสาร และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก