จับตา!!! สัปดาห์การเมืองร้อน

จับตา!!! สัปดาห์การเมืองร้อน
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

ในรายการ “เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ ” 16 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย อภิชน ลำเจียก และ ไกรภพ อินทรกำแพง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก