ลุ้น ครม.ผ่านจ้าง รปภ.เฝ้า รร. ….แก้เผ็ดหัวหมอปรับคำสั่ง “ครูเฝ้า รร.”

1 คุณสิริพงศ์ 2 ก.พ.67

ลุ้น ครม.ผ่านจ้าง รปภ.เฝ้า รร. ….แก้เผ็ดหัวหมอปรับคำสั่ง “ครูอยู่เฝ้า รร.”
สัมภาษณ์ คุณสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 2 ก.พ. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

FM100.5 ,MCOTNews ,แชร์เล่าข่าวเด็ด ,ครูอยู่เวร ,รปภ.

แท็ก