จับตาศาล รธน. วินิจฉัยกฎหมายเลือก สว. ขัด รธน.หรือไม่ ?

จับตาศาล รธน. วินิจฉัยกฎหมายเลือก สว. ขัด รธน.หรือไม่ ?
สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา นิด้า

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 16 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ ณิชชนันทน์ แจ่มดวง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก