ส.วอลเลย์บอล แจงดรามาเลือกสื่อ ทำข่าวVnl2024 รอบ Final

wewy -min

 

เพจ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีไม่สามารถรองรับสื่อทั้งไทยและต่างประเทศเข้าไปทำข่าวรอบสุดท้ายของการแข่งขันเนชั่นส์ลีก 2024 ว่า

อันเนื่องจากมีสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก ที่ต้องการเข้าไปทำข่าวการแข่งขันเนชั่นส์ลีกรอบสุดท้าย ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายนนี้ โดยล่าสุดมีสื่อทั้งไทยและต่างประเทศจำนวน 250 กว่าคนได้ลงทะเบียนสื่อออนไลน์ทางเวปไซต์การแข่งขันเนชั่นส์ลีก 2024 และทางสมาคมฯ ได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมดเพื่อให้ทาง Volleyball World พิจารณาร่วมกันในการที่จะอนุมัติ/ไม่อนุมัติ โดยพิจารณาหลักการพื้นฐานอย่างยุติธรรมที่สุดในด้านการสนับสนุนสื่อมวลชนให้ได้มีโอกาสเข้าไปทำข่าวการแข่งขันเนชั่นส์ลีก รอบสุดท้ายอย่างเท่าเทียมกัน
.
อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ได้ให้ข้อมูลกับทาง Volleyball World เกี่ยวกับความพร้อมของสนามแข่งขัน พื้นที่ในการทำงานของสื่อ ในการที่จะรองรับจำนวนสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการจัดสรรพื้นที่ทำงานของสื่อในห้องทำงานรวม ซึ่งปีนี้ห้องทำงานของสื่อมวลชนสามารถรองรับสื่อได้ประมาณ 100 คน ตลอดจนพื้นที่ทำงานของสื่อในสนามซึ่งมีที่นั่งให้สื่อมวลชนประมาณ 50 ที่เท่านั้น รวมทั้งจุดสัมภาษณ์นักกีฬา ณ มิกซ์โซน (Mixed Zone) ซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดอีกด้วย ซึ่งถ้าหากมีการอนุมัติให้สื่อทั้งหมด 250 กว่าคนดังกล่าวให้เข้ามาทำงานในช่วงมีการแข่งขัน ทางสมาคมฯเกรงว่าการอำนวยความสะดวก ที่สมาคมฯ เตรียมไว้รองรับสื่อทุกท่านนั้นคงจะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ และการทำงานของสื่อจำนวนมากจนเกินไปในพื้นที่จำกัดดังกล่าว อาจจะทำให้สื่อที่เข้าไปทำงาน ได้รับผลกระทบทั้งในด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ตลอดจนการอำนวยความสะดวกที่ไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้
.
ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมฯ จึงต้องขออภัยสื่อมวลชนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่ไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานในครั้งนี้ได้อย่างทั่วถึง สมาคมฯ ขอยืนยันว่าการอนุมัติหรือไม่อนุมัติสื่อใดหรือคนใดให้เข้ามาทำข่าวในช่วงการแข่งขันเนชั่นส์ลีก รอบสุดท้ายดังกล่าว เป็นการพิจารณาร่วมกันของทาง Volleyball World และสมาคมฯ โดยยึดหลักสำคัญที่ว่าให้พิจารณาจากการเป็นสื่อหลักก่อน (ทีวี หนังสือพิมพ์ ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมของทางสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา) รวมทั้งสื่อที่ทำงานด้านวอลเลย์บอลเป็นหลักที่เน้นการทำงานเพื่อองค์การที่มุ่งนำเสนอข่าวสารวอลเลย์บอลเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรนั้นๆ เองและเพื่อสังคมชาววอลเลย์บอลโดยรวมอีกด้วย ทางสมาคมฯ จึงแจ้งสื่อมวลชนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และต้องขออภัยอีกครั้งในการไม่ได้รับความสะดวกในครั้งนี้
.
และเนื่องจากทางสมาคมฯ ไม่สามารถแจ้งยืนยันรายชื่อสื่อมวลชนที่ได้รับการอนุมัติ/ไม่อนุมัติได้ในประกาศนี้ จึงขอเรียนแจ้งให้สื่อมวลชนได้ทราบว่าท่านใดที่ได้ลงทะเบียนไว้ และต้องการทราบว่าตนเองได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือไม่นั้น สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางสมาคมฯ ได้ในเวลาทำการ หรือสอบถามทางอีเมล aumno9@hotmail.com และหากได้รับการยืนยันอนุมัติแล้ว ท่านสามารถไปรับไอดีการ์ดได้ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่สมาคมฯ บริเวณทางเข้าสนามแข่งขันด้านหน้า ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปในวันที่มีการแข่งขัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนนี้จนกว่าการแข่งขันจะแล้วเสร็จในวันที่ 23 มิถุนายน และหากได้รับไอดีการ์ดไปแล้ว และเกิดการสูญหายขึ้น ทางสมาคมฯ จะไม่สามารถออกบัตรทดแทนได้

 

แท็ก