เหลี่ยมโจรไซเบอร์ รายได้ของแพลตฟอร์ม

เหลี่ยมโจรไซเบอร์ รายได้ของแพลตฟอร์ม
สัมภาษณ์ คุณนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล อุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 16 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ ณิชชนันทน์ แจ่มดวง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก