คดี “ฝรั่งเตะหมอ” ถึงไหนแล้ว !?

คดี “ฝรั่งเตะหมอ” ถึงไหนแล้ว !?
สัมภาษณ์ คุณสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

ในรายการ “สน.100.5” 15 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ธวัลกร รัตนมาลา

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก