ถอดบทเรียน – ปัญหา….เลือก สว. 67

ถอดบทเรียน – ปัญหา….เลือก สว. 67
สัมภาษณ์ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. และนักวิชาการ

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 17 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ จิรายุ จับบาง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก