จับตาปมร้อนการเมือง “18 มิ.ย.” …จุดเปลี่ยนเกม !!!

จับตาปมร้อนการเมือง “18 มิ.ย.” …จุดเปลี่ยนเกม !!!
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 17 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ จิรายุ จับบาง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก