นวดไทย ดีต่อใจ ผ่อนคลายกาย?

นวดไทย ดีต่อใจ ผ่อนคลายกาย?
สัมภาษณ์ อ.นิเวศน์ บวรกุลวัฒน์ แพทย์แผนไทยชำนาญการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 17 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุษณะ ตันตยานนท์ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก