ขึ้นทะเบียน “ยาอดบุหรี่” เข้าบัญชียาหลัก ราคาไม่แพง

Hotnewsoumoim - 2024-02-05T083032.213

 

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ระบุ มะเร็งปอดเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสูบบุหรี่ โดยผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 20-30 เท่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งค่อนข้างสูงเป็นภาระของทั้งผู้ป่วยและภาครัฐ

“ดังนั้น การเพิ่มการเข้าถึงยาอดบุหรี่ให้สามารถเบิกจ่ายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพผ่านบัญชียาหลักแห่งชาติ จะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่บางรายการมีราคาแพง อาการข้างเคียงสูง จึงคัดเลือกยาเม็ดไซทิซีน (cytisine) เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ในบัญชียาพื้นฐาน (บัญชี ก) สำหรับรักษาภาวะติดนิโคติน เนื่องจากเป็นยาที่มีข้อมูลการใช้ในต่างประเทศมานาน มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงน้อย และราคาไม่แพง” นพ.วิทิตกล่าว

 

แท็ก