“ลานีญา” กำลังมากระทบอาเซียนอย่างไร

Good Morning ASEAN (18/6/67)

โดย สุชาติ ชวางกูร – อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล

ช่วงเจาะลึกอาเซียน

คุณชวลิต จันทรรัตน์

กรรมการ บมจ.ทีมกรุ๊ป และนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยจ.ทีมกรุ๊ป และนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

ประเภท : Hot Issue
แท็ก