“เศรษฐา” ลุ้นต่อ! ศาลให้ยื่นหลักฐานเพิ่ม นัดพิจารณาอีกครั้ง 10 ก.ค.นี้

ja(64)-min

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 40 คน ยื่นวินิจฉัยถอดถอนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง กรณีแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันที่ 10 ก.ค.นี้

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก