ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน “ลายนาค” ผ้าทอลายพื้นเมืองลาว เป็นมรดกวัฒนธรรม

Good Morning ASEAN (19/6/67)

โดย อนัญพัทธ์ อภิสิทธิ์ยะกุล- สุชาติ ชวางกูร

และ คุณมโนรี แก้วคุณบริศักดิ์ ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ประเภท : Hot Issue
แท็ก