หินปูนเกาะไหล่รักษายังไง?

หินปูนเกาะไหล่รักษายังไง?
สัมภาษณ์ รศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 18 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุษณะ ตันตยานนท์ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก