“อนุทิน” ย้ำแผนรับมือภัยแล้ง ปีนี้ เฝ้าระวังปัญหาการแย่งชิงน้ำในพื้นที่การเกษตร

Hotnewsoumoim - 2024-02-05T085700.661

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ก.พ. เป็นต้นไป
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยสภาพอากาศที่มีแนวโน้มจะแห้งแล้งกว่าปีที่ผ่านมา จึงกำชับผ่านกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมความพร้อมรับมือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

พร้อมเน้นย้ำขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับประชาชน ภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนเอง ทราบถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน จนเกิดความร่วมมือในการประหยัดน้ำ เชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อม บำรุง รักษาภาชนะเก็บน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำให้พร้อมใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ได้กำชับฝ่ายปครองประสานฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่สอดส่อง ทำความเข้าใจกับประชาชน ในกรณีที่ในพื้นที่เกิดการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะกรณีของพื้นที่เกษตร เฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำ หรือมีการนำประเด็นขาดแคลนน้ำไปสู่ความขัดแย้งอื่นๆ ในสังคม
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยต่างๆ ทางแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย

สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

แท็ก