ตำแหน่งปวดหัว บอกโรคได้จริงหรือ?

ตำแหน่งปวดหัว บอกโรคได้จริงหรือ?
สัมภาษณ์ นพ.ชลภิวัฒน์ ตรีพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการ สาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 19 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย นฤมล อมรปาน และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก