รถไฟตู้นอนฮ่องกง-ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้

Good Morning ASEAN (20/6/67)

โดย ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง -อลิสษา สิทธิวงศ์

 

คุณศิวัตรา สินพสุธาดล

เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

ประเภท : Hot Issue
แท็ก