รู้จัก “แคมเปญหนึ่งนักท่องเที่ยว หนึ่งต้นกล้า” เที่ยวเมียนมา ปลอดภัย???

Good Morning ASEAN (20/6/67)

โดย ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง -อลิสษา สิทธิวงศ์

 

ช่วงเจาะลึกอาเซียน

คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา

ประเภท : Hot Issue
แท็ก