ปรับอีก! “ดอนเมืองโทลล์เวย์” เเจ้งขึ้นค่าผ่านทางอีก 5-10 บาท มีผล 22 ธ.ค.

ja(76)-min

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางด่วนโทล์ลเวย์ แจ้งว่า ในวันที่ 22 ธันวาคม 2567 เวลา 00.01 น. อัตราค่าผ่านทางที่คู่สัญญาสัมปทาน กำหนดตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวง ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 สำหรับรอบระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2572 ช่วงดินแดง – ดอนเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลง 10 บาท (ค่าเฉลี่ย 2 บาทต่อปี) และช่วงดอนเมือง – อนุสรณ์สถาน จะมีการเปลี่ยนแปลง 5 บาท (ค่าเฉลี่ย 1 บาทต่อปี) จากอัตรา ค่าผ่านทางในปัจจุบัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด่านขาออก (การจราจรที่ไปทางทิศเหนือ) ทางยกระดับฯ ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อ ปรับจาก 80 บาท เป็น 90 บาท มากกว่า 4 ล้อ จาก 110 บาท เป็น 120 บาท ขณะที่ทางยกระดับฯ ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน 4 ล้อ ปรับจาก 35 บาท เป็น 40 บาท มากกว่า 4 ล้อจาก 45 บาท เป็น 50 บาท

ส่วน ด่านขาเข้า (การจราจรที่ไปทางทิศใต้) ทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน-ดอนเมือง รถ 4 ล้อ เป็น 130 บาท มากกว่า 4 ล้อ เป็น 170 บาท สำหรับทางยกระดับฯ ดอนเมือง-ดินแดง รถ 4 ล้อ เป็น 90 บาท มากกว่า 4 ล้อ เป็น 120 บาท

 

ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก